TurkishEnglishGermany

Konverter

Ocaktan alınan ergimiş metalin içine boşaltılarak, düzenli bir şekilde döküm yapmamızı
sağlayan pota düzeneğidir.

Standart ve özel amaçlı kullanılacak potaların tasarımı ve imalatı yapılmaktadır.